Dried Good

CJ-Dried Cloud Ear Fungus

CJ-Dried Cloud Ear Fungus

CJ-Dried Fungus Strip (Superior)

CJ-Dried Fungus Strip (Superior)

CJ-Dried Fungus Whole

CJ-Dried Fungus Whole

CJ-Dried Fungus Whole (Superior)

CJ-Dried Fungus Whole (Superior)

CJ-Dried Mushroom 3-4cm

CJ-Dried Mushroom 3-4cm

CJ-Dried White Mushroom 3-4cm

CJ-Dried White Mushroom 3-4cm

CJ-Dried White Mushroom 3-4cm

CJ-Dried White Mushroom 3-4cm

CJ-Dried White Mushroom 4-5cm

CJ-Dried White Mushroom 3-4cm

CJ-Dried White Mushroom 3-4cm

CJ-Dried Mushroom 3-4cm

CJ-Dried Mushroom 3-4cm

CJ-Dried Mushroom 4-5cm

CJ-Dried Mushroom 4-5cm

CJ-Dried Mushroom Sliced

CJ-Dried Mushroom Sliced

CJ-Dried Mushroom 5-6cm

CJ-Dried Mushroom 5-6cm

CJ-Dried Mushroom 4-5cm

CJ-Dried Mushroom 4-5cm

30x16oz

16oz

5x5lbs

5lbs

6x5lbs

5lbs

5x5lbs

5lbs

5x5lbs

5lbs

5x5lbs

5lbs

30x12oz

12oz

40x6oz

30x12oz

12oz

5x5lbs

5lbs

5x5lbs

5lbs

5x5lbs

5lbs

6x5lbs

5lbs

5x5lbs

5lbs

CJFD

CJFD-

CJFSA

CJFSA-

CJFW

CJFW-

CJFWA

CJFWA-

DMA

DMA-

DMAA

DMAA-

DMAAA

DMAAA-

DMAAAA

DMAB

DMAB-

DMB

DMB-

DMBB

DMBB-

DMC

DMC-

DMEE

DMEE-

DML

DML-